particulieren bedrijven pensioen/hypotheek "" Brouwer Assurantiën
"" "" "" ""
""
 
Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) Afdrukken E-mail

Nu de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (afgekort WIA) de WAO heeft vervangen, is er een geheel nieuwe inkomenssituatie voor werknemers die sinds 1 januari 2004 ziek thuis zitten of werknemers die onverhoopt arbeidsongeschikt raken ontstaan.

Het grote verschil tussen de oude en de nieuwe wet is, dat de WAO kijkt naar wat werknemers niet meer kunnen, terwijl de WIA het accent legt op wat werknemers nog wel kunnen.

Dit is positief voorzover het leidt tot meer inschakeling van gedeeltelijk arbeidsongeschikte medewerkers in het arbeidsproces. Hiertoe kent de WIA de prikkel dat wie gedeeltelijk werkt dit duide­lijk terugziet in zijn inkomen. Omgekeerd is er voor gedeeltelijk arbeidsgeschikte werknemers die niet meer werken een sterke inkomensterugval.

 

  """"
""
"" "" ""
  © Brouwer assurantiën 2007