Bedrijfsschadeverzekering

Correct risicobeheer is uiterst belangrijk. Het garandeert niet alleen de voortzetting van uw bedrijf maar geeft u en uw medewerkers een gevoel van zekerheid, veiligheid en betrokkenheid. 

De bedrijfsschadeverzekering dekt de derving van brutowinst (netto winst en doorgaande vaste lasten) als gevolg van een schade door brand of een andere gedekte gebeurtenis aan bedrijfsgebouwen, inventaris of goederen.